KẾ HOẠCH

29th working schedule (13-03-2017 – 17-3-2017)

29th working schedule (13-03-2017 – 17-3-2017)

Departement of  Education and Training Nguyễn Chí Thanh Gifted high school  29th working schedule (13-03-2017 – 17-3-2017)   Day, hour Morning Evening Monday 6h45: Monday morning ceremony 14h00-16h30: FOSTERING… ( 10th &11th grade) Tuesday...

Tin tức Giáo dục

Đề thi thpt quốc gia 2015 tất cả các môn của Bộ GD- Đề mẫu

Đề thi thpt quốc gia 2015 tất cả các môn của Bộ GD- Đề mẫu

Kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2015 được tổ chức theo Quy chế thi THPT quốc gia ban hành tại Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo...

Thi và tuyển sinh

Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức cho học sinh thi vào lớp 10 năm học 2017 – 2018 + Mẫu đơn xin học

Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức cho học sinh thi vào lớp 10 năm học 2017 – 2018 + Mẫu đơn xin học

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK NÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN CHÍ THANH         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: ……/KH-THPTC.NCT                          Gia Nghĩa,...

Đào tạo

QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG NHÀ TRƯỜNG

QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG NHÀ TRƯỜNG

QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG NHÀ TRUÒNG  (Ban hành kèm theo Quyết đinh số : …./QĐ-THPT.NCT ngày 25 tháng 8 năm 2013 của Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh)   CHƯƠNG I NHỮNG QUI ĐỊNH...