ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HKII NĂM HỌC 2018 – 2019

ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HKII NĂM HỌC 2018 – 2019

Lượt xem:

[...]
KẾT QUẢ OLYMPIC 23/3 CẤP TỈNH LẦN THỨ VI NĂM 2019

KẾT QUẢ OLYMPIC 23/3 CẤP TỈNH LẦN THỨ VI NĂM 2019

Lượt xem:

[...]
ĐIỂM ĐỊNH KỲ HKI NĂM HỌC 2017 – 2018

ĐIỂM ĐỊNH KỲ HKI NĂM HỌC 2017 – 2018

Lượt xem:

[...]
BẢNG ĐIỂM THI CHỌN ĐỘI TUYỂN K10 LẦN 1

BẢNG ĐIỂM THI CHỌN ĐỘI TUYỂN K10 LẦN 1

Lượt xem:

[...]
KẾT QUẢ PHÚC KHẢO KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018

Lượt xem:

[...]
Bảng điểm thi thử lần 4

Bảng điểm thi thử lần 4

Lượt xem:

[...]
BẢNG ĐIỂM THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN III NĂM 2018

BẢNG ĐIỂM THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN III NĂM 2018

Lượt xem:

[...]
BẢNG ĐIỂM THI THỬ ĐH LẦN II

BẢNG ĐIỂM THI THỬ ĐH LẦN II

Lượt xem:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK NÔNG TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN CHÍ THANH BẢNG ĐIỂM THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II NĂM HỌC 2017 – 2018 STT HỌ VÀ TÊN LỚP Toán Lý Hóa Sinh Văn Sử Địa Anh Tổng Khối thi 1 Đặng Quang Hoàng 12TO 7.5 8.8 7.5 23.75 A 2 Phạm Minh Thúy 12TO 6.5 9.3 8 23.75 A 3 Phạm Bích Phương 12TO 8.5 [...]
ĐIỂM ĐỊNH KỲ VĂN 11 HKII NH 2017 – 2018

ĐIỂM ĐỊNH KỲ VĂN 11 HKII NH 2017 – 2018

Lượt xem:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK NÔNG TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN CHÍ THANH BẢNG ĐIỂM ĐỊNH KỲ HKI 2017-2018 STT SBD HỌ VÀ TÊN LỚP VĂN 1 AN16230 LÊ QUANG VINH 11ANH 3 2 AN16039 VŨ XUÂN ĐỒNG 11ANH 6 3 AN16085 PHẠM HỮU HƯNG 11ANH 6.5 4 AN16105 DƯƠNG THỊ THÙY MINH 11ANH 6.5 5 AN16165 PHẠM VĂN THÁI 11ANH 6.5 6 AN16227 NGUYỄN NGỌC KHÁNH VÂN [...]
ĐIỂM ĐỊNH KỲ VĂN 12 HKII NH 2017 – 2018

ĐIỂM ĐỊNH KỲ VĂN 12 HKII NH 2017 – 2018

Lượt xem:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK NÔNG TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN CHÍ THANH BẢNG ĐIỂM ĐỊNH KỲ HKII 2017-2018 STT SBD HỌ VÀ TÊN LỚP VĂN 1 AV15009 015009 Nguyễn Thị Mỹ Anh 12AV 8 2 AV15012 015012 Lê Quốc Phương Anh 12AV 7 3 AV15021 015021 Nguyễn Đắc Bình 12AV 7 4 AV15023 015023 Nguyễn Thị Yên Bình 12AV 9 5 AV15035 015035 Tống Châu Hoàng Duy [...]