Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
05/TB-NCT 31/08/2023 Thông báo,
01/PA-NCT 15/08/2023 Phương án, Văn bản khác,
01 19/09/2019 Quyết định, TT Loại văn bản Tên văn bản 1 Quyết định Phân công GVCN 2 Quyết định Phân công TTCM 3 Quyết định Phân công phụ trách đội tuyển 4 Quy chế Chi tiêu nội bộ 5 Quy chế Thi đua 6 Quy chế Văn hóa công sở 7 Quy chế Phối hợp giữa CĐ và HT 8 Quyết định Hội đồng trường 9 Quy chế Quản lý, sử dụng và bảo quản hồ sơ 10 Quy chế Làm việc 11 Nội quy GV-NV 12 Nội quy HS 13 Nội quy KTX
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên