ĐIỂM CHUẨN VÀ DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN KỲ THI TS VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2022 – 2023 – MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH

Lượt xem:

Đọc bài viết

THÔNG BÁO

  • Học sinh nộp học bạ gốc trước 17h00 ngày 04/7/2022 tại phòng Văn thư của nhà trường để xác nhận nhập học (trừ ngày Chủ nhật). Sau ngày 04/7/2022 học sinh không xác nhận nhập học nhà trường sẽ gọi bổ sung học sinh ở các vị trí tiếp theo trong danh sách kết quả.

  • Học sinh toàn khối tập trung tại lớp học vào lúc 8h00 ngày 20/7/2022 để làm các thủ tục nhập học khác. Mang theo các loại giấy tờ khác kèm theo như hướng dẫn trong giấy báo nhập học (trừ học bạ đã nộp).