ĐIỂM CHUẨN VÀ DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN KỲ THI TS VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2022 – 2023 – MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH

ĐIỂM CHUẨN VÀ DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN KỲ THI TS VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2022 – 2023 – MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH

Lượt xem:

THÔNG BÁO Học sinh nộp học bạ gốc trước 17h00 ngày 04/7/2022 tại phòng Văn thư của nhà trường để xác nhận nhập học (trừ ngày Chủ nhật). Sau ngày 04/7/2022 học sinh không xác nhận nhập học nhà trường sẽ gọi bổ sung học sinh ở các vị trí tiếp theo trong danh sách kết quả. Học sinh toàn khối tập trung tại lớp học vào lúc 8h00 [...]
BẢNG ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2022 – 2023

BẢNG ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2022 – 2023

Lượt xem:

Từ ngày 18/6/2022 đến 17h00 ngày 22/6/2022 thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi làm đơn theo mẫu và nộp trực tiếp tại phòng Văn thư của nhà trường (Nhận mẫu đơn trực tiếp tại phòng văn thư hoặc tải về tại đây) Sau 17h ngày 22/6/2022, thí sinh không có đơn phúc khảo hoặc nộp đơn phúc khảo không đúng quy định sẽ không được giải quyết. Thời [...]
MẪU GIẤY XIN XÁC NHẬN TỐT NGHIỆP

MẪU GIẤY XIN XÁC NHẬN TỐT NGHIỆP

Lượt xem:

[...]