BẢNG ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2022 – 2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

Từ ngày 18/6/2022 đến 17h00 ngày 22/6/2022 thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi làm đơn theo mẫu và nộp trực tiếp tại phòng Văn thư của nhà trường (Nhận mẫu đơn trực tiếp tại phòng văn thư hoặc tải về tại đây)

Sau 17h ngày 22/6/2022, thí sinh không có đơn phúc khảo hoặc nộp đơn phúc khảo không đúng quy định sẽ không được giải quyết.

Thời gian niêm yết kết quả trúng tuyển dự kiến trước ngày 25/6/2022.