Các tác phẩm đạt giải trong cuộc thi video “Tìm hiểu công viên địa chất Đăk Nông”

Lượt xem:

Đọc bài viết

Chúc mừng các nhóm tác giả là các em học sinh của nhà trường đã đạt giải trong cuộc thi:

Xem các video của  các nhóm tác giả tại đây: https://www.youtube.com/user/hoanggiataynguyen