Khai mạc kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh cấp THPT năm học 2018 – 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Nông;

Thực hiện Công văn số 413/SGDĐT-GDTrH & QLCL ngày 11 tháng 3 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Nông, về việc hướng dẫn tổ chức thi chọn học sinh giỏi tỉnh cấp THPT; Sáng ngày 18 tháng 4 năm 2019 Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức khai mạc kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh cấp THPT năm học 2018 – 2019 tại trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh.

Về dự lễ khai mạc và chỉ đạo công tác coi thi có Ông Phan Thanh Hải – Phó Giám Đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ông Phan Thanh Hải – Phó Giám Đốc Sở Giáo duc và Đào tạo phát biểu trong lễ khai mạc.

Ông Lưu Đình Tín – Phó trưởng phòng GDTrH – QLCL, Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Nông – Chủ tịch Hội đồng đọc quyết định thành lập Hội đồng coi thi.

Ông Lưu Đình Tín – Phó trưởng phòng GDTrH – QLCL Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Nông

Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày 18 và 19 tháng 4 năm 2019. Với tổng số 517 thí sinh đến từ các trường THPT trên địa bàn toàn tỉnh. Mục đích của kỳ thi là phát hiện và lựa chọn ra những học sinh xuất sắc của tất cả 9 bộ môn, đồng thời tiếp tục bồi dưỡng để tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia sẽ diễn ra vào năm 2020.

Tin, ảnh: Hoàng Hùng