SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021 – 2022

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021 – 2022

Lượt xem:

Sáng ngày 06/10/2022 Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Nông tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023. Chủ trì Hội nghị có đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh – TUV, PCT UBND tỉnh và NGUT Nguyễn Văn Toàn – TUV, Giám đốc Sở GD&ĐT. Hội nghị đã đánh giá những ưu điểm, hạn chế trong năm học vừa qua và [...]
Khai mạc kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh cấp THPT năm học 2018 – 2019

Khai mạc kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh cấp THPT năm học 2018 – 2019

Lượt xem:

Căn cứ quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Nông; Thực hiện Công văn số 413/SGDĐT-GDTrH & QLCL ngày 11 tháng 3 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Nông, [...]