Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
01 19/09/2019 Quyết định, TT Loại văn bản Tên văn bản 1 Quyết định Phân công GVCN 2 Quyết định Phân công TTCM 3 Quyết định Phân công phụ trách đội tuyển 4 Quy chế Chi tiêu nội bộ 5 Quy chế Thi đua 6 Quy chế Văn hóa công sở 7 Quy chế Phối hợp giữa CĐ và HT 8 Quyết định Hội đồng trường 9 Quy chế Quản lý, sử dụng và bảo quản hồ sơ 10 Quy chế Làm việc 11 Nội quy GV-NV 12 Nội quy HS 13 Nội quy KTX