CÔNG KHAI THÔNG TIN NĂM HỌC 2023 – 2024

CÔNG KHAI THÔNG TIN NĂM HỌC 2023 – 2024

Lượt xem:

[...]
CÔNG KHAI THÔNG TIN NĂM HỌC 2022 – 2023

CÔNG KHAI THÔNG TIN NĂM HỌC 2022 – 2023

Lượt xem:

[...]
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên (ĐHSP, CĐSP, TCSP) hệ chính quy năm 2018

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên (ĐHSP, CĐSP, TCSP) hệ chính quy năm 2018

Lượt xem:

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên (ĐHSP, CĐSP, TCSP) hệ chính quy năm 2018 đối với học sinh phổ thông ở khu vực 3 với mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tất cả các tổ hợp xét tuyển gồm 3 môn thi/bài thi xét tuyển vào ĐHSP là 17.0 điểm, xét [...]