THÔNG TIN KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐH QG TPHCM

THÔNG TIN KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐH QG TPHCM

Lượt xem:

Thông tin về kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM. Các em học sinh đọc thông tin trong các file đính kèm để biết thông tin tham dự. [...]