THÔNG TIN KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐH QG TPHCM

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thông tin về kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM. Các em học sinh đọc thông tin trong các file đính kèm để biết thông tin tham dự.