TKB quốc phòng + nghề phổ thông năm học 2019-2020 (áp dụng từ 12/8/2019)

TKB quốc phòng + nghề phổ thông năm học 2019-2020 (áp dụng từ 12/8/2019)

Lượt xem:

– HS khối 10 tập trung tại sân trường vào lúc 7h00 sáng thứ 2 (12/8) để nhà trường triển khai các công việc liên quan, sáng này không học QP. Từ các buổi sau khối 10 học nhảy khiêu vũ từ 7h00 đến 8h00 và học QP theo lịch.  – Buổi học quốc phòng đầu tiên học sinh tập trung tại nhà đa năng (các buổi hoc tiếp [...]