TKB quốc phòng + nghề phổ thông năm học 2019-2020 (áp dụng từ 12/8/2019)

Lượt xem:

Đọc bài viết

  • – HS khối 10 tập trung tại sân trường vào lúc 7h00 sáng thứ 2 (12/8) để nhà trường triển khai các công việc liên quan, sáng này không học QP. Từ các buổi sau khối 10 học nhảy khiêu vũ từ 7h00 đến 8h00 và học QP theo lịch.
  •  – Buổi học quốc phòng đầu tiên học sinh tập trung tại nhà đa năng (các buổi hoc tiếp theo do giáo viên phân công).
  • – Khối 11 bắt đầu học nghề từ sáng thứ 3 (13/8), học sinh khối 11 đăng ký học nghề vào chiều thứ 2, xem phân lớp và phòng học vào sáng thứ 3.
  • – Học sinh mặc đồng phục thể dục khi học quốc phòng (khối 10 học đề thể dục cấp 2), mặc đồng phục đi học khi học nghề phổ thông.