Ths. Tạ Ngọc Bảo
 • Ths. Tạ Ngọc Bảo
 • Ban Giám Hiệu
 • Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng
 • 0945 23 03 79
 • tangocbao@gmail.com
 • Sinh ngày: 23/03/1979 Quê quán : Bình Định Giữ chức vụ Hiệu trưởng từ tháng 01 năm 2019
Ths. Đỗ Thị Là
 • Ths. Đỗ Thị Là
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó hiệu trưởng
 • 0988787672
 • dothilacnct@gmail.com
 • Sinh Ngày: 01/02/1981 - QQ: Hải Dương
Ths. Phạm Thị Hồng
 • Ths. Phạm Thị Hồng
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó hiệu trưởng
 • 0916923339
 • hongtoannct@gmail.com
 • Sinh ngày 01/06/1981; Giữ chức vụ Phó hiệu trưởng từ tháng 01 năm 2020