Trịnh Minh Chánh
 • Trịnh Minh Chánh
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu Trưởng, Bí thư Đảng ủy
 • Đang cập nhật
 • Đang cập nhật
 • Sinh năm 1957
Tạ Ngọc Bảo
 • Tạ Ngọc Bảo
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó hiệu trưởng
 • 0983 972 303
 • Đang cập nhật
 • Sinh ngày: 23/03/1979 Quê quán : Bình Định
Nguyễn Kiến Huyên
 • Nguyễn Kiến Huyên
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó hiệu trưởng
 • 0905117686
 • Đang cập nhật
 • Sinh Ngày: 10/10/1983
Đỗ Thị Là
 • Đỗ Thị Là
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó hiệu trưởng
 • 0988787672
 • Đang cập nhật
 • Sinh Ngày: 01/02/1981 - QQ: Hải Dương