Lê Thị Thanh Nga
 • Lê Thị Thanh Nga
 • BCH Công Đoàn
 • Chủ Tịch Công Đoàn
 • 0905986406
 • Đang cập nhật
 • Sinh Ngày: 03/05/1981
Nguyễn Thị Trung Kiên
 • Nguyễn Thị Trung Kiên
 • BCH Công Đoàn
 • Phó Chủ Tịch Công Đoàn
 • 0905117675
 • anhquanck11@gmail.com
 • Sinh Ngày: 22/09/1981 - QQ: Thái Bình