SƠ ĐỒ VÀ DANH SÁCH PHÒNG THI (CHUYÊN & KHÔNG CHUYÊN) KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2018 – 2019

SƠ ĐỒ VÀ DANH SÁCH PHÒNG THI (CHUYÊN & KHÔNG CHUYÊN) KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2018 – 2019

Lượt xem:

LƯU Ý: THÍ SINH NHẬN THẺ DỰ THI TẠI PHÒNG VĂN THƯ. ĐÚNG 14H00 NGÀY 08/7/2018 THÍ SINH CÓ MẶT TẠI PHÒNG THI KHÔNG CHUYÊN THEO DANH SÁCH ĐỂ LÀM THỦ TỤC DỰ THI. PHÒNG THI CÁC MÔN KHÔNG CHUYÊN (NHẤN VÀO MŨI TÊN TRÊN GÓC PHẢI ĐỂ XEM) PHÒNG THI CÁC MÔN CHUYÊN (NHẤN VÀO MŨI TÊN TRÊN GÓC PHẢI ĐỂ XEM) [...]