Lịch học hè năm 2018

Lịch học hè năm 2018

Lượt xem:

Thời gian học hè năm 2018 sẽ bắt đầu từ thứ 2 ngày 02/7/2018. Học sinh đã đăng ký học chú ý theo dõi thời khóa biểu học trên website hoặc bảng thông báo (có trong ngày thứ 7 ngày 30/6/2018). Những học sinh trước đó không đăng ký học có nguyện vọng học có thể theo dõi lịch học và tự đăng ký với giáo viên dạy. Tiền [...]
THÔNG BÁO MỚI VỀ HỒ SƠ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2018-2019

THÔNG BÁO MỚI VỀ HỒ SƠ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2018-2019

Lượt xem:

1. Số lượng hồ sơ thu đến 17h00 ngày 22/6/2018 là: 460 hồ sơ. Trong đó:  chuyên Toán: 72 chuyên Lý: 65 chuyên Hóa: 69 chuyên Sinh: 40 chuyên Văn: 42 chuyên Anh: 87 chuyên Tin: 38 chuyên Sử – Địa: Sử – 15; Địa – 32 2. Hạn cuối thu hồ sơ mới, hồ sơ thay đổi nguyện vọng đến trước 11h ngày 23/7/2018. Liên hệ số điện [...]
Tuyển chọn sinh viên đi học tại CHDCND Lào năm 2018

Tuyển chọn sinh viên đi học tại CHDCND Lào năm 2018

Lượt xem:

[...]
TKB ôn 9 lên 10 (áp dụng từ ngày 04/6/2018)

TKB ôn 9 lên 10 (áp dụng từ ngày 04/6/2018)

Lượt xem:

TKB   DANH SÁCH PHÒNG HỌC [...]