THÔNG BÁO MỚI VỀ HỒ SƠ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2018-2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

1. Số lượng hồ sơ thu đến 17h00 ngày 22/6/2018 là: 460 hồ sơ. Trong đó: 

chuyên Toán: 72

chuyên Lý: 65

chuyên Hóa: 69

chuyên Sinh: 40

chuyên Văn: 42

chuyên Anh: 87

chuyên Tin: 38

chuyên Sử – Địa: Sử – 15; Địa – 32

2. Hạn cuối thu hồ sơ mới, hồ sơ thay đổi nguyện vọng đến trước 11h ngày 23/7/2018. Liên hệ số điện thoại: 0988.021.902 (Thầy Đồng) để được tư vấn và nộp hồ sơ chuyển nguyện vọng.

3. Học sinh thay đổi nguyện vọng sẽ được nhà trường sắp xếp lịch ôn tập miễn phí.

BẢNG ĐIỂM THI THỬ CÁC MÔN CHUYÊN