Lịch học hè năm 2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thời gian học hè năm 2018 sẽ bắt đầu từ thứ 2 ngày 02/7/2018. Học sinh đã đăng ký học chú ý theo dõi thời khóa biểu học trên website hoặc bảng thông báo (có trong ngày thứ 7 ngày 30/6/2018).

Những học sinh trước đó không đăng ký học có nguyện vọng học có thể theo dõi lịch học và tự đăng ký với giáo viên dạy. Tiền học học sinh nộp tại phòng kế toán.