Các tác phẩm đạt giải trong cuộc thi video “Tìm hiểu công viên địa chất Đăk Nông”

Các tác phẩm đạt giải trong cuộc thi video “Tìm hiểu công viên địa chất Đăk Nông”

Lượt xem:

Chúc mừng các nhóm tác giả là các em học sinh của nhà trường đã đạt giải trong cuộc thi: Xem các video của  các nhóm tác giả tại đây: https://www.youtube.com/user/hoanggiataynguyen [...]