Danh mục đề thi online môn hóa học – Cô Hoàng Mai

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên Danh mục đề thi online môn hóa học – Cô Hoàng Mai
Loại tài nguyên Bài giảng điện tử,
Tên tập tin
Loại tập tin
Dung lượng -1
Ngày chia sẻ 19/09/2019
Lượt xem 898
Lượt tải 29
Xem tài liệu Xem Online
Tải về

DANH MỤC BÀI KIỂM TRA ONLINE LẦN 1

 

Đề thi online lớp 10:

CHƯƠNG NGUYÊN TỬ

MỨC 1 https://forms.gle/qn5YHegnWzowskYa9

MỨC 2: https://forms.gle/BsLsZXgGEsRFdLbJ6

MỨC 3 https://forms.gle/J9eA4rzRtdBhGZnw6

MỨC 4 https://forms.gle/xJhX3S47xjBQ3JDaA

MỨC 5 https://forms.gle/rwH8sk22YeY9cNoN6

MỨC 6 https://forms.gle/vmjFQFTmZ5WtpWfT9

MỨC 7 https://forms.gle/LxgUjcJeRoVChZzy8

MỨC 8 https://forms.gle/mpoNCsvEoKeGoVmc8

MỨC 9 https://forms.gle/Na9N3myEPx8XJp579

MỨC 10 https://forms.gle/8kg6YCbfb7GYiicu6

CHƯƠNG BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN

MỨC 1 https://forms.gle/Fvu754pUP4y13QhaA

MỨC 2 https://forms.gle/6FFBoZ1CQPh5c8TB8

MỨC 3 https://forms.gle/czEBZGoNXWnBPtxS6

MỨC 4 https://forms.gle/i1H8Qtws7SHyA8oYA

MỨC 5 https://forms.gle/jdCFL1GDFnTUf5ReA

MỨC 6 https://forms.gle/WZ3UAHXzPq3aHHLc6

MỨC 7 https://forms.gle/RVcRNr9t32ZskbgXA

MỨC 8 https://forms.gle/KUVVhcUovQhgVeF86

MỨC 9 https://forms.gle/7JDMZbQ3VXGTxpcD9

 

 

Đề thi online lớp 11:

SỰ ĐIỆN LI

MỨC 1 https://forms.gle/XtHPLYt584XWf9mR8

MỨC 2 https://forms.gle/jg41ViYXpaa8L5Cf7

MỨC 3 https://forms.gle/cakcysQcJVijxSrx5

MỨC 4 https://forms.gle/EbPFxoPT4hzF3sMd9
MỨC 5 https://forms.gle/e5c3tKSauQ8Rw2BAA

MỨC 6 https://forms.gle/SJDyxFaMqmSVJf5Q7

MỨC 7 https://forms.gle/eXZ7ovUgWDKeWjbbA


Đề thi online lớp 12:

CHƯƠNG ESTE- LIPIT

MỨC 1 https://forms.gle/ceSQCGo58ezEtyTx5

MỨC 2 https://forms.gle/v8kpkyWqsGLs4oxM6

MỨC 3 https://forms.gle/j8SqDofh8itaqjCy7

MỨC 4 https://forms.gle/HbgMyhX7Y2qHLn5u7

MỨC 5 https://forms.gle/qoR3PBow2f6pg9MJ7

MỨC 6 https://forms.gle/iVeJ6a8NwGsVt9nK9

MỨC 7 https://forms.gle/a8mQgqdiLLUJmqHF8

MỨC 8 https://forms.gle/AwoA2G95ouj6Jwhr8

MỨC 9 https://forms.gle/d8KnHyFL9pDfHo64A

MỨC 10 https://forms.gle/WWDMZPTsthpiU4s59

MỨC 11 https://forms.gle/JEgN97aKea8Zdwu69

CHƯƠNG CACBOHIĐRAT

MỨC 1 https://forms.gle/weyM227NgcWXeRGP6

MỨC 2 https://forms.gle/Bo1gq6Dn4bt8bjen6
MỨC 3 https://forms.gle/WNizmcTxhq7cHnoU6

MỨC 4 https://forms.gle/U8K4gpyzY5fk4p8o8

MỨC 5 https://forms.gle/eQx8UFeSwvMXVNCb8

MỨC 6  https://forms.gle/wDHsr8BV7uW1KERHA

MỨC 1 (TÚ TÀI)  https://forms.gle/XpSWgX2FcAptAvzp8

MỨC 2 (TÚ TÀI)  https://forms.gle/WQWjfqEDtsPcTY9S8

MỨC 3 (TÚ TÀI) https://forms.gle/7DppyvWkjM9AVohGA

MỨC 4 (TÚ TÀI) https://forms.gle/hhBcwEeHdGfprBBQ6

 

 

Ghi chú:Ctrl +Click to follow link để làm bài thi Online

 

hướng dẫn bài thi online https://youtu.be/JB6Z8DfbKKQ