ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA HKI – 2020 – 2021 CÁC MÔN

ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA HKI – 2020 – 2021 CÁC MÔN

Lượt xem:

SINH HỌC VẬT LÝ [...]
Đề cương kiểm tra giữa kỳ môn Vật Lý – 3 khối

Đề cương kiểm tra giữa kỳ môn Vật Lý – 3 khối

Lượt xem:

[...]
Kết quả thi thử THPT Quốc gia lần 2 – năm 2019

Kết quả thi thử THPT Quốc gia lần 2 – năm 2019

Lượt xem:

[...]
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Lượt xem:

Theo báo Tuổi trẻ online Đề tham khảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xem chi tiết dưới đây: Toán (https://cdn.tuoitre.vn/2020/2-de-thi-tham-khao-tn-thpt-2020-toan-hoc-1588834613257.pdf) Văn (https://cdn.tuoitre.vn/2020/1-de-thi-tham-khao-tn-thpt-2020-ngu-van-1588834554367.pdf) Anh (https://cdn.tuoitre.vn/2020/9-de-thi-tham-khao-tn-thpt-2020-tieng-anh-1588834806808.pdf) Lý (https://cdn.tuoitre.vn/2020/3-de-thi-tham-khao-tn-thpt-2020-vat-li-1588834646188.pdf) Hóa (https://cdn.tuoitre.vn/2020/4-de-thi-tham-khao-tn-thpt-2020-hoa-hoc-1588834584254.pdf) Sinh (https://cdn.tuoitre.vn/2020/5-de-thi-tham-khao-tn-thpt-2020-sinh-hoc-1588834682415.pdf) Sử (https://cdn.tuoitre.vn/2020/6-de-thi-tham-khao-tn-thpt-2020-lich-su-1588834722936.pdf) Địa (https://cdn.tuoitre.vn/2020/7-de-thi-tham-khao-tn-thpt-2020-dia-li-1588834759354.pdf) GDCD (https://cdn.tuoitre.vn/2020/8-de-thi-tham-khao-tn-thpt-2020-gdcd-1588834789809.pdf) [...]