Thông tin các CLB, kế hoạch hoạt động

Lượt xem:

Đọc bài viết

DANH SÁCH CHỦ NHIỆM CLB

TT Tên CLB Chủ nhiệm SĐT Kế hoạch HĐ
1 Vật lý Cô Nguyễn Thị Cẩm Nhung 0989027911  Tải về
2 Hóa học Em Nông Công Bằng – 10 Hóa  Tải về
3 Văn học Cô Trần Thị Tâm 0918365772  Tải về
4 Tiếng Anh Cô Quách Thị Hà 0355971094  Tải về
5 Truyền thông & Sự kiện Em Nguyễn Hoàng ngọc Hà – 12 Toán 0942154006  Tải về
6 Văn nghệ Em Hoàng Đặng Quỳnh Phương – 11 Anh 0914026156  Tải về
7 Guitar Em Nguyễn Duy Hùng – 12 Tin 0916010026  Tải về
8 Tranh biện Em Hoàng Thị Thu Hà – 12 Hóa Sinh 0914580462  Tải về
9 Tình nguyện Em Lê Thị Như Quỳnh – 12 Tin  Tải về
10 Võ Thuật Thầy Cao Trọng Vĩnh – Karatedo 0989287116  Tải về
11 Cầu lông Thầy Nguyễn Anh Tuấn – Thể dục 0935129348  Tải về