DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 CHUYÊN NĂM HỌC 2020 – 2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nhà trường sẽ gửi về cho thí sinh trúng tuyển giấy báo nhập học qua đường bưu điện. Các em học sinh trúng tuyển nhận giấy báo và làm thủ tục nhập học theo hướng dẫn.