Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển và điểm chuẩn dự kiến kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Điểm chuẩn dự kiến kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 – 2021 các môn chuyên:

  • chuyên Toán: Điểm chuẩn dự kiến 32.25
  • chuyên Lý: Điểm chuẩn dự kiến 24.50
  • chuyên Hóa: Điểm chuẩn dự kiến 32.25
  • chuyên Sinh: Điểm chuẩn dự kiến 16.25
  • chuyên Tin: Điểm chuẩn dự kiến 29.00
  • chuyên Văn: Điểm chuẩn dự kiến 31.75
  • chuyên Sử: Điểm chuẩn dự kiến 23.50
  • chuyên Địa: Điểm chuẩn dự kiến 28.75
  • chuyên Anh: Điểm chuẩn dự kiến 36.25