TKB ôn 9 lên 10, Khối 12 áp dụng từ 06/7

Lượt xem:

Đọc bài viết

LƯU Ý: RIÊNG THỨ 2 TIẾT 1,2 BẮT ĐẦU TỪ 7H50 ĐẾN 9H30; TIẾT 3,4 TỪ 9H40 ĐẾN 11H10

LƯU Ý: RIÊNG THỨ 2 TIẾT 1,2 BẮT ĐẦU TỪ 7H50 ĐẾN 9H30; TIẾT 3,4 TỪ 9H40 ĐẾN 11H10