Thông Báo ( Dành cho học sinh khối 12 năm học 2020-2021)

Lượt xem:

Đọc bài viết

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Nhà trường sẽ gửi trả Học bạ, hồ sơ liên quan của học sinh qua đường bưu điện.

Yêu cầu các em liên hệ GVCN và cung cấp địa chỉ chính xác để tránh thất lạc.

Những bạn còn mượn sách của Thư viện nhà trường nhanh chóng liên hệ và gửi trả trước khi nhà trường gửi hồ sơ học bạ.