MỪNG ĐẢNG – MỪNG XUÂN

Lượt xem:

Đọc bài viết

Xuân đã về rạo rực khắp phố phường làng bản, rạo rực lòng người. Tự bao giờ cứ mỗi độ xuân về, chúng ta lại thốt lên tự trái tim mình: MỪNG XUÂN, MỪNG ĐẢNG. Đảng sinh ra vào một mùa xuân và đã mang đến cho dân tộc Việt Nam những mùa xuân bất tận. Đảng là biểu tượng của mùa xuân, và trong tràn ngập sắc xuân có lồng lộng sắc cờ hồng của Đảng. Đã 88 mùa xuân, chúng ta có Đảng. Đã 88 năm kể từ khi thành lập, Đảng đã vững tay chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua biết bao thác ghềnh gian lao thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác để đưa đất nước ta đến một tương lai tươi sáng.

Nhớ lại mùa xuân 88 năm trước, đất nước ta chìm đắm trong đêm trường nô lệ. Ngày 03/ 02/ 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập. Sự ra đời của Đảng như bình minh ló rạng trời đông, từng bước đẩy lùi bóng tối. Sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập đã ghi một dấu son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Từ nay cách mạng Việt Nam đã có một chính đảng làm ngọn cờ tập hợp trí tuệ và sức mạnh của toàn dân tộc, chính đảng mà ngay từ bản luận cương chính trị đầu tiên đã xác định cho cách mạng Việt Nam con đường cứu nước cứu dân đúng đắn: Con đường gắn liền độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội. Ngay sau khi được thành lập, Đảng đã tổ chức, lãnh đạo cao trào cách mạng 1930 – 1931 mà đỉnh cao là Xô viết Nghệ Tĩnh. Đảng đã nhanh chóng khẳng định sự trưởng thành bằng các cao trào cách mạng tiếp theo đó như cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939, phong trào giải phóng dân tộc 1939 – 1945. Đặc biệt là tháng Tám năm 1945, chỉ với 5000 đảng viên, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta nhất tề vùng lên đánh đổ chế độ thực dân phong kiến, thành lập nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam: kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Cách mạng tháng Tám thắng lợi là một bước nhảy vọt về chất trong tiến trình cách mạng Việt Nam. Có được thắng lợi này là bởi cùng với lòng yêu nước và tinh thần cách mạng, nhân dân ta có sự lãnh đạo sáng suốt, sáng tạo, hợp quy luật và đầy bản lĩnh của Đảng, một Đảng mác – xít chân chính luôn giương cao ngọn cờ của Chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Bước tiếp con đường của Cách mạng tháng Tám, dân tộc ta tiếp tục đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ, viết thêm vào lịch sử hào hùng của dân tộc những trang vàng chói lọi.

Cách mạng tháng Tám thành công và thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã thể hiện tầm vóc vĩ đại của Đảng ta trong chiến tranh cách mạng. Tầm vóc vĩ đại của Đảng còn được thể hiện rõ nét trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa kể từ năm 1954, khi miền Bắc nước ta được giải phóng, đến nay; nhất là sau Đại thắng mùa xuân 1975 giải phóng miền Nam, thu non sông về một mối. Từ năm 1986, Đảng lãnh đạo toàn dân tiến hành công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Đất nước ta đang chuyển mình và có những bước phát triển diệu kỳ mà vài chục năm trước khó có thể hình dung được. Những đô thị cũ được hiện đại hóa, những đô thị mới đầy sức trẻ mọc lên, những đường quốc lộ mới dọc ngang đất nước, những khu công nghiệp, những cánh đồng lúa cao sản trải rộng… Đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn về kinh tế, xã hội, chính trị, văn hóa, ngoại giao… Một Việt Nam đã vượt qua ngưỡng đói nghèo đang vươn mình lớn dậy. Dù trước mắt những khó khăn thử thách to lớn đang đặt ra cho đất nước nhưng có sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta tin tưởng nhân dân ta sẽ khắc phục được mọi trở ngại để tiếp tục vững bước trên con đường phát triển.

Nước ta là nước ngàn năm văn hiến. Dân tộc ta có nền giáo dục lâu đời và đạt được nhiều thành tựu từ thời phong kiến. Nhưng thời Pháp thuộc, nhằm nô dịch nhân dân ta, thực dân Pháp chủ trương chỉ phát triển giáo dục theo chiều nằm chứ không phát triển giáo dục theo chiều đứng, và trong thực tế thời Pháp thuộc nước ta chỉ có số trường học rất ít ỏi, chủ yếu tập trung ở các cấp học bậc thấp. Từ năm 1945, sau khi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, cùng với việc chống giặc đói, giặc ngoại xâm, Đảng và Nhà nước đã quan tâm ngay đến việc diệt giặc dốt. Từng bước, nền giáo dục cách mạng đã được xây dựng và phát triển. Từ chỗ chỉ có 5% dân số biết chữ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, đến nay nước ta đã đạt được mục tiêu phổ cập trung học cơ sở. Chúng ta đã xây dựng được một nền giáo dục bề thế có đầy đủ các cấp học, các trình độ đào tạo với một mạng lưới trường rộng khắp mọi miền đất nước. Nền giáo dục Việt Nam đã đồng hành cùng cách mạng và đã đóng góp xứng đáng vào thắng lợi chung.

Trong không khí của những ngày Xuân mới, chào mừng ngày thành lập Đảng, nhìn lại chặng đường lịch sử 88 năm của Đảng, càng hiểu thêm công lao to lớn của Đảng đối với dân tộc, chúng ta càng thêm tự hào về Đảng quang vinh.

Mừng Xuân, mừng Đảng, cùng với không khí phấn khởi chung của cả nước, mỗi thầy giáo, cô giáo, mỗi cán bộ quản lý giáo dục, mỗi cán bộ viên chức ngành Giáo dục, mỗi em học sinh, sinh viên đang nỗ lực phấn đấu để đạt được những kết quả tốt nhất trong công tác và học tập theo tinh thần đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục mà Đại hội Đảng lần thứ XI đã đề ra. Đó chính là những hành động thiết thực hướng tới kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng.

Nguồn tin: Baomoi.com