Một số thông tin liên quan đến năm học mới 2018 – 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

+ Thời gian tựu trường (cả 3 khối) là 7h30, ngày 13/8/2018;
+ Thời gian nhận học sinh vào ở KTX là ngày 11,12/8/2018.
+ Học sinh nộp đơn ở KTX cho thầy Thành (ĐT 0935274979) trước ngày 7/8/2018.
+ Những học sinh không nộp đơn hoặc nộp đơn sau ngày 7/8/2018 sẽ không được bố trí ở KTX. Vì số lượng phòng ở có hạn nên ưu tiên cho hs ở xa, có hoàn cảnh khó khăn được bố trí ở KTX trước. Những trường hợp không bố trí ở KTX được, Nhà trường thông báo cho hs biết trước ngày 10/8/2018)