LỊCH THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN THỨ III (Trực tuyến lần 2)

Lượt xem:

Đọc bài viết

LỊCH THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN THỨ III (Trực tuyến lần 2)

NĂM HỌC 2019 – 2020

 

Đợt 3: Các buổi tối thứ 3 đến thứ 5 (từ 14 đến 16/4/2020)

 

Thứ/Ngày Thời gian mở đề Môn Thời gian làm bài Link đề (cập nhật trước lúc thi 5 phút)
Thứ 3

14/4/2020

19h00 – 20h35 Toán 90 phút https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmWqohlOul-RlAtICjyrBmkIEG4SJY2Bwehde7wfRFH3PenQ/closedform
Thứ 4

15/4/2020

19h00 – 19h55 Sinh học 50 phút  https://forms.gle/k5TB3Jc9Nj5oyiXn8
20h00 – 21h00 Tiếng Anh 60 phút https://forms.gle/yR13bSu6Kuy3pKvT7
Thứ 5

16/4/2020

17h00 – 17h55 Lịch sử 50 phút  https://forms.gle/dQpfYkfySdU9CPkR7
18h00 – 18h55 Địa lý 50 phút  https://forms.gle/YTmoe3AQwM7ZauNF7
19h00 – 19h55 Vật lý 50 phút  https://forms.gle/SdHHrEgq7Sbnc9Rz9
20h00 – 20h55 Hóa học 50 phút  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7v8QEwnEzMXAjMVgdlGfEBZ4nfRQr5GTSjmaVaeP-eGtUaA/viewform?usp=sf_link

– Trước giờ thi khoảng 5 phút học sinh vào website trường, facebook trường, nhóm lớp hoặc qua tin nhắn vnedu để mở Link lấy đề thi. Đề sẽ chính thức mở đúng giờ làm bài.

– Sau khi mở link học sinh điền thông tin như: Họ và tên, lớp và làm bài.

– Học sinh có thể làm trên máy tính hoặc smartphone có kết nối mạng internet.

– Kết quả bài làm của học sinh được cập nhật ngay khi học sinh hoàn thành bài (nhấn gửi). Kết quả cập nhật các môn Toán, Sinh học, Tiếng Anh: https://drive.google.com/file/d/1bsb7Es2UmdRtU7iPE39tDhziHIushZfK/view?usp=sharing

– Đáp án xem trên website của trường sau khi kết thúc môn thi thử.