LỊCH THI THỬ THPT QUỐC GIA ĐỢT 4, NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

SỞ GD & ĐT ĐĂK NÔNG

Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

LỊCH THI THỬ CÁC MÔN THI THPT QUỐC GIA

NĂM HỌC 2017 – 2018

 

Đợt 4: Chiều ngày thứ 5 (24/05/2018), ngày Thứ 6 (25/05/2018),

 

TT Buổi thi Môn thi Thời gian phát đề Thời gian làm bài Ghi chú
1 Chiều Thứ 5

24/05/2018

Toán 14h00 90 phút  
2 Chiều Thứ 5

24/05/2018

Tiếng Anh 16h00 60 phút  
3 Sáng Thứ 6

25/05/2018

KHTN

Vật lý

Hóa học

Sinh học

 

7h30

8h30

9h30

 

50 phút

50 phút

50 phút

 
KHXH

Lịch sử

Địa lý

GDCD

 

7h30

8h30

9h30

 

50 phút

50 phút

50 phút

 
   4 Chiều Thứ 6

25/05/2018

Ngữ Văn 14h00 120 phút