LỊCH THI BỔ SUNG VÀ THI HKII NĂM HỌC 2017 – 2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN CHÍ THANH

LỊCH KIỂM TRA BỔ SUNG HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2017-2018

Thứ/Ngày Buổi Môn

Thời gian làm bài

Thời gian phát đề Ghi chú
Thứ 4

18-4-2018

Sáng Ngữ văn 12 45 phút 10h30
Thứ 7

21-4-2018

  Chiều  Sinh học 12

Tiếng Anh12

Giải Tích 12

Hình học 12

 45 phút

45 phút

45 phút

45 phút

 13h 45

14h 45

15h 45

16h 45

 Chủ nhật

22 – 4 – 2018

Vật lý 12 45 phút 8h00
Hóa học 12 45 phút 9h00

LỊCH THI HỌC KỲ II 

Thứ/Ngày Buổi Môn Thời gian làm bài Thời gian phát đề Thời gian tính giờ làm bài
Thứ Hai

23/4/2018

Sáng Vật lý 12

Hóa học 12

Sinh học 12

50 phút

50 phút

50 phút

7h30

8h30

9h30

7h35

8h35

9h35

Chiều Ngữ văn 12 90 phút 14h00 14h05
Thứ Ba

24/4/2018

Sáng Lịch sử 12

Địa lý 12

Tiếng Anh 12

50 phút

50 phút

60 phút

7h30

8h30

9h30

7h35

8h35

9h35

Toán 12 90 phút 14h00 14h05