Lịch kiểm tra khảo sát lớp 9 ôn thi vào 10, năm học 2019-2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN CHÍ THANH

LỊCH KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 9 THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN, NĂM HỌC 2019-2020

Thứ/Ngày Buổi Môn Thời gian làm bài Thời gian phát đề Ghi chú
Thứ 6 Sáng Tiếng Anh (không chuyên) 60 phút 7h45  
Chiều Ngữ văn (không chuyên) 120 phút 14h00  
Thứ 7 Sáng Toán (không chuyên) 120 phút 7h45  
Chiều Môn chuyên (Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin, Văn, Sử, Địa, Anh) 150 phút 14h00  

 * Học sinh lớp 9 và giáo viên coi kiểm tra có mặt tại phòng hội đồng buổi sáng lúc 7h30, buổi chiều lúc 13h45.