LỊCH KIỂM TRA BỔ SUNG, KIỂM TRA HKII, NĂM HỌC 2017-2018 KHỐI 10 VÀ 11

Lượt xem:

Đọc bài viết

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN CHÍ THANH

LỊCH KIỂM TRA BỔ SUNG HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2017-2018

KHỐI 10, 11

Thứ/Ngày Buổi Môn Thời gian làm bài Thời gian phát đề Ghi chú
Thứ 4

02-5-2018

Chiều Sinh học 10, 11 45 phút 13h30
Chiều Vật lý 10, 11 45 phút 14h30
Chiều Hóa học 10, 11 45 phút 15h30
Chiều Ngữ Văn 10, 11 45 phút 16h30
Thứ 5

03-5-2018

Chiều Tiếng Anh 10, 11 45 phút 13h30
Chiều Giải tích 10, 11 45 phút 14h30
Chiều Hình học 10, 11 45 phút 15h30

 

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2017-2018

KHỐI 10, 11

Thứ/Ngày Buổi Môn Thời gian làm bài Thời gian phát đề Ghi chú
Thứ Tư

09/5/2018

Sáng Ngữ Văn 10,11 90 phút 7h30
Chiều Sinh học 10, 11

Tiếng Anh 10,11

50 phút

60 phút

14h00

15h15

Thứ Năm

10/5/2018

Sáng Toán 10, 11 90 phút 7h30
Chiều Vật lý 10, 11

Hóa học 10,11

50 phút

50 phút

14h00

15h15