LỊCH KHẢO SÁT LỚP 9 THI VÀO CHUYÊN

Lượt xem:

Đọc bài viết

Đợt 1 – Các môn không chuyên

 

Thứ/Ngày Buổi Môn Thời gian làm bài Thời gian phát đề Thời gian tính giờ làm bài
Chủ nhật 12/5/2019 Sáng Ngữ Văn 90 phút 7h30 7h30
Tiếng Anh 60 phút 9h30 9h30
Chiều Toán 120 phút 14h00 14h00

 

– Buổi sáng:  Học sinh và giáo viên coi kiểm tra có mặt lúc 7h10’.

– Buổi chiều: Học sinh và giáo viên coi kiểm tra có mặt lúc 13h40’.