KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN CHÍ THANH NĂM HỌC 2017 – 2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK NÔNG
TRƯỜNG THPT CHUYÊN 
NGUYỄN CHÍ THANH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:    /KH-THPTC.NCT Gia Nghĩa, ngày 02 tháng 3 năm 2017
KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN CHÍ THANH
NĂM HỌC 2017 – 2018

– Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Căn cứ Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Điều 23 và Điều 24 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh lập kế hoạch tuyển sinh vào lớp  10 năm học 2017 – 2018 như sau:
I. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH:
– 01 lớp chuyên Toán 35 học sinh;
– 01 lớp chuyên Văn-Sử-Địa 35 học sinh ( Học sinh có thể đăng ký thi một trong các môn chuyên:  Ngữ văn, Lịch sử hoặc Địa lý).
– 01 lớp chuyên Tiếng Anh 35 học sinh;
– 01 lớp chuyên Vật lý 35 học sinh;
– 01 lớp chuyên Hóa học 35 học sinh;
– 01 lớp chuyên Hóa-Sinh 35 học sinh ( Học sinh có thể đăng ký thi môn chuyên Hóa học hoặc Sinh học);
– 01 lớp chuyên Toán-Tin 35 học sinh ( thi môn Toán chuyên).
II. ĐIỀU KIỆN DỰ THI:
1. Tuyển sinh lớp 10:
1.1. Xếp loại hạnh kiểm cả năm học các lớp trung học cơ sở từ khá trở lên; xếp loại học lực cả năm học lớp 6, lớp 7, lớp 8 từ trung bình trở lên (không xét trường hợp học lực cả năm xếp loại yếu sau khi kiểm tra lại được xếp loại trung bình), xếp loại học lực cả năm học lớp 9 từ khá trở lên.
1.2. Xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sở từ khá trở lên.
1.3. Phạm vi tuyển sinh: Toàn tỉnh.
1.4. Môn đăng ký vào lớp chuyên có điểm trung bình môn cả năm lớp 9 đạt điểm trung bình từ 7,5 trở lên đối với các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học; từ 7,0 trở lên đối với các môn Ngữ văn, tiếng Anh, Lịch sử và Địa lý. (Chỉ xét điểm của môn chuyên mà học sinh đăng ký thi vào)
– Ví dụ 1: Thi vào lớp chuyên Hóa học thì điểm trung bình cả năm lớp 9 môn hóa học từ 7,5 trở lên;
– Ví dụ 2: Thi vào lớp chuyên tiếng Anh thì điểm trung bình cả năm lớp 9 môn tiếng Anh từ 7,0 trở lên.
 III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI
Hồ sơ đăng ký dự thi gồm có:
1. Phiếu dự tuyển ( do Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành).
2. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.
3. Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học cơ sở tạm thời.
4. Học bạ cấp THCS (bản chính).
5. Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có).
6. Giấy xác nhận do ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (đối với người học đã tốt nghiệp trung học cơ sở trước năm 2017) không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật.
7. Sổ hộ khẩu (bản chứng thực) kèm theo bản chính đối chiếu.
8. Giấy chứng nhận có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do UBND xã cấp.
9. Hai (02) ảnh 3 cm x 4 cm (kiểu chứng minh nhân dân) mới chụp năm 2017, phía sau ảnh ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh.
10. Thẻ dự thi do trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh cấp có dấu giáp lai ảnh; Hiệu trưởng nhà trường ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu.
11. Giấy chứng nhận đạt giải học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp tỉnh năm học 2016-2017
12. Hai phong bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của học sinh.
IV. ĐĂNG KÝ, NGUYỆN VỌNG DỰ TUYỂN
Mỗi thí sinh chỉ đăng ký dự tuyển vào 01 lớp chuyên, thí sinh đăng ký vào lớp chuyên nào thì phải thi bài thi chuyên môn đó.
V. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH
1. Vòng 1: Tổ chức sơ tuyển đối với những học sinh đúng đối tượng, có hồ sơ dự tuyển hợp lệ và đủ điều kiện dự tuyển.
2. Vòng 2: Tổ chức thi tuyển đối với những học sinh đã qua sơ tuyển ở vòng 1.
VI. TỔ CHỨC TUYỂN SINH
1. Vòng 1: Sơ tuyển
Việc sơ tuyển để chọn học sinh tham gia thi tuyển vòng 2 được căn cứ vào các tiêu chí sau:
–     Học sinh đạt giải trong các cuộc thi tài năng trong phạm vi tố chức của địa phương, toàn quốc, khu vực và quốc tế;
–     Kết quả xếp loại hạnh kiểm, học lực 4 năm cấp trung học cơ sở;
–     Kết quả tốt nghiệp trung học cơ sở.
* Quy định cách thức quy ra điểm vòng 1
Số điểm tối đa là 100 điểm, bao gồm:
a.  Học sinh đạt giải cá nhân cấp Quốc gia trong các kỳ thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc phối họp với các Bộ, Ngành tổ chức, gồm: Giải toán trên máy tính cầm tay (chỉ tính khi đăng ký dự thi vào môn chuyên Toán); viết thư quốc tế UPU (chỉ tính khi đăng ký dự thi vào môn chuyên Ngữ văn); Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học (chỉ tính khi đăng ký dự thi vào môn tương ứng với lĩnh vực đạt giải); thi Tiếng Anh qua internet (chỉ tính khi đăng ký dự thi vào môn chuyên Tiếng Anh); thi giải toán qua internet (chỉ tính khi đăng ký dự thi vào môn chuyên Toán); Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn giải quyết tình huống thực tiễn (chỉ tính khi đăng ký dự thi vào môn tương ứng với lĩnh vực đạt giải); hoặc học sinh đạt giải cá nhân trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hoá lớp 9, gồm: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Toán, Vật Lí, Hoá học, Sinh học và Tin học
–    Đạt giải cá nhân cấp Quốc gia (giải nhất, giải nhì, giải ba, giải khuyến khích): 40 điểm;
–    Giải nhất cấp tỉnh các môn văn hoá lóp 9: 40 điểm;
–    Giải nhì cấp tỉnh các môn văn hoá lóp 9: 30 điểm;
–    Giải ba cấp tỉnh các môn văn hoá lóp 9: 20 điểm;
–    Giải khuyến khích cấp tỉnh các môn văn hoá lớp 9: 10 điểm;
Trường họp một học sinh đạt nhiều giải khác nhau ở mục này chỉ được hưởng một mức cộng điếm của một giải cao nhất (sổ điếm tối đa 40 điếm).
b. Xếp loại hạnh kiểm, học lực cấp THCS
–    Điểm tính theo kết quả rèn luyện và học tập mỗi năm học của học sinh cấp trung học cơ sở được tính như sau:
+ Hạnh kiểm tốt, học lực giỏi: 10 điểm;
+ Hạnh kiếm khá, học lực giỏi hoặc hạnh kiếm tốt, học lực khá: 9 điếm;
+ Hạnh kiểm khá, học lực khá: 8 điểm;
+ Hạnh kiểm tốt, học lực trung bình: 7 điểm;
+ Hạnh kiểm khá, học lực trung bình: 6 điểm;
–    Tổng số điểm của mỗi thí sinh được tính cho cả 4 năm học ở cấp trung học cơ sở (số điểm tối đa 40 điểm)
c. Xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sở (số điểm tối đa 20 điểm)
–    Xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sở loại giỏi: 20 điểm;
–    Xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sở loại khá: 15 điểm.
* Điểm sơ tuyển vòng 1
Điểm sơ tuyển vòng 1 = điểm của điểm a khoản 1 + điểm của điểm b khoản 1 + điểm của điểm c khoản 1
2. Vòng 2: Tổ chức thi tuyển đối với nhũng học sinh đã qua sơ tuyển ở vòng 1. Môn thi và hình thức thi
–    Môn thi: Học sinh phải dự thi 04 môn, gồm: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và 01 môn chuyên. Nếu môn chuyên phải thi là Toán, Ngữ văn hoặc Tiếng Anh thì mỗi môn này phải thi 2 bài: Một bài thi không chuyên và một bài thi môn chuyên với mức độ yêu cầu cao hơn;
–     Hình thức thi: Đề thi được áp dụng theo hình thức tự luận. Riêng môn Tiếng Anh được áp dụng các hình thức phù hợp để đánh giá cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.
a.   Thời gian làm bài thi
–     Các bài thi không chuyên: Môn Toán và môn Ngữ văn là 120 phút; môn Tiếng Anh được vận dụng phù hợp với hình thức thi, tối thiểu là 60 phút;
–     Các bài thi chuyên: Thời gian làm bài của mỗi môn thi tuyến vào từng lớp chuyên là 150 phút.
b.  Thang điểm thi và hệ số điểm bài thi
–     Điểm bài thi tính theo thang điểm 10, nếu chấm bài thi theo thang điểm khác thì kết quả điểm các bài thi phải quy đổi ra thang điểm 10;
–     Hệ số điểm bài thi: Điểm các bài thi không chuyên tính hệ số 1, điểm các bài thi môn chuyên tính hệ số 2.
c.   Điểm xét tuyển
Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng số điểm các bài thi không chuyên, điểm bài thi môn chuyên tương ứng với lớp chuyên (đã tính hệ số);
d. Nguyên tắc xét tuyển
Chỉ xét tuyển đối với thí sinh được tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi theo quy định, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2.
e. Cách thức xét tuyển vào lớp chuyên
Căn cứ điểm xét tuyến vào lớp chuyên, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao cho từng môn chuyên. Trường họp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyến bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau:
+ Có điểm thi môn chuyên đăng ký dự thi cao hơn;
+ Có điểm sơ tuyển cao hơn;
+ Có điểm trung bình môn chuyên đăng ký dự thi năm học lớp 9 cao hơn;
+ Có điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn.
 3. Lịch thi: Trong các ngày 15, 16 tháng 6 năm 2017

Ngày Buổi Môn thi Thời gian bắt đầu làm bài Thời gian làm bài Hình thức thi
15/6/2017 Sáng Văn 8h00’ 120 phút Tự luận
Chiều Toán 14h00’ 120 phút Tự Luận
16/6/2017 Sáng Các môn chuyên 8h00’ 150 phút Tự luận
Chiều Tiếng Anh 14h00’ 60 phút Trắc nghiệm

4. Địa điểm thi: Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh.
VII. PHÚC KHẢO ĐỐI VỚI THÍ SINH THI TUYỂN VÀO LỚP 10:
Mọi thí sinh đều có quyền xin phúc khảo bài thi. Thí sinh phải có đơn xin phúc khảo bài thi trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày niêm yết công khai kết quả kỳ thi.
+ Đơn đề nghị phúc khảo: Theo mẫu của Sở Giáo dục và Đào tạo
+ Địa điểm nộp đơn: Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh.
Trường hợp thí sinh không trúng tuyển. Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh sẽ có trách nhiệm chuyển điểm thi và hồ sơ thi về trường THPT theo đúng địa bàn tuyển sinh để kịp thời gian xét tuyển.
Trên đây là kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2017-2018 của Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh.

 Nơi nhận:
– Website;
– Phòng GDTrH, KTKĐCL
– Lưu: VT.
  HIỆU TRƯỞNG

Trịnh Minh Chánh