KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHO HỌC SINH THI TUYỂN SINH VÀO TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN CHÍ THANH NĂM HỌC 2018-2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK NÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT CHUYÊN

NGUYỄN CHÍ THANH

        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: ……/KH-THPTC.NCT                 

         Gia Nghĩa, ngày 15 tháng 4 năm 2018

   

 

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHO HỌC SINH THI TUYỂN SINH VÀO TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN CHÍ THANH NĂM HỌC 2018-2019

 

  1. Thời gian – địa điểm:
  2. Thời gian đăng ký lớp học:

Từ 17/5/2018 đến hết ngày 05/06/2018.

          Tại Phòng Kế toán Nhà trường. (Gặp cô Phương, ĐT 0935657679)

  1. Thời gian học: Học trong 6 tuần, từ ngày 21/5/2018 đến hết ngày 06/7/2018, học 6 buổi/tuần, mỗi buổi 4 tiết.

+ Buổi sáng: Từ 7h30 đến 10h45.

+ Buổi chiều: Từ 14h00 đến 17h15.

(Trước ngày 30/5 học buổi chiều, sau ngày 30/5 học buổi sáng, sau ngày 30/5 Nhà trường sẽ bố trí cho hs ở KTX nếu hs có nhu cầu)

  1. Địa điểm: tại trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh – Khu Sùng Đức – Gia Nghĩa.
  2. Môn học:
  3. Nhà trường sẽ mở lớp ôn tập 03 môn không chuyên: Ngữ văn, Toán học, Tiếng Anh và các môn chuyên: Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Tiếng Anh, Tin học, Lịch Sử, Địa lý.
  4. Số tiết học mỗi môn ít nhất là 04 tiết/tuần.

III. Học phí: Bằng số 400.000đ (Bằng chữ: Bốn trăm ngàn đồng)/01 môn.

Lệ phí trên đã bao gồm tiền photo tài liệu phát cho học sinh, giấy thi, giấy nháp và công tác tổ chức 2 lần thi thử.

Mọi chi tiết xin truy cập vào địa chỉ: chuyennguyenchithanh.edu.vn

Hoặc số điện thoại: 05013505945 (Gặp Cô Nhung hoặc Cô Phương)

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

Tạ Ngọc Bảo