Hướng dẫn nhập thông tin đăng ký dự thi ONLINE

Lượt xem:

Đọc bài viết

Tất cả học sinh lớp 9 trước khi nộp hồ sơ đăng kí dự thi vào trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh cần hoàn thành nhập thông tin đăng ký ONLINE tại website https://daknong.tuyensinhdaucap.com/

Lưu ý:

– Mọi thông tin viết trong hồ sơ và thông tin đăng ký online phải khớp với nhau.

– Kiểm tra thật kỹ thông tin nhập vào trước khi bấm nút gửi đăng ký.

Có thể tham khảo tài liệu hướng dẫn được đính kèm dưới đây.