Danh sách phòng thi khảo sát tiếng Anh 10 năm, năm học 2018 – 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

LƯU Ý

  1. Sáng ngày 16/8 tất cả học sinh có mặt tại phòng thi lúc 7h30 để thi kỹ năng: nghe, đọc, viết trên giấy
  • Chiều ngày 16/8 học sinh từ phòng 1-6 có mặt tại phòng thi lúc 13h00 để thi kỹ năng: Nói
  • Sáng ngày 17/8 học sinh từ phòng 7-12 có mặt tại phòng thi lúc 7h00 để thi kỹ năng: Nói