Danh sách học sinh ở KTX năm học 2021 – 2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

– KTX TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN CHÍ THANH SẼ TIẾP NHẬN HỌC SINH TỪ
NGÀY 31/8/2021.
– CÁC EM THUỘC DIỆN TRÊN 15KM ĐƯỢC XÉT Ở KTX CHƯA NỘP ĐƠN (CHƯA CÓ
DANH SÁCH BỐ TRÍ PHÒNG Ở KTX) NGÀY 31/8/2021 TẬP TRUNG VỀ KÝ TÚC XÁ ĐỂ
ĐƯỢC PHÁT ĐƠN BỔ SUNG VÀ SẮP XẾP CHỔ Ở.
– NẾU CÓ THẮC MẮC PHẢN HỒI LIÊN HỆ THẦY LÊ VĂN THÀNH: SĐT 0935274979.