Danh sách học sinh được xét vào ở KTX năm học 2023 – 2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

Học sinh có mặt nhận phòng từ ngày 12/8/2023. lên nhận phòng theo danh sách và theo hướng dẫn của giáo viên phụ trách quản lý ký túc xá.