DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

Tổng số học sinh dự thi 88 học sinh, trong đó có 78 học sinh đạt giải. Bao gồm 23 giải nhất, 17 giải nhì, 14 giải ba và 24 giải khuyến khích.

 

Danh sách cụ thể: