Hướng dẫn thi TN THPT năm 2021 dành cho thí sinh

Lượt xem:

Đọc bài viết

Các em học sinh khối 12 lưu ý xem video hướng dẫn và thực hiện khai báo y tế tại 02 đường link dưới đây:

1. Khai báo tại website của Sở Giáo dục và Đào tạo – https://forms.gle/UGsmJjr3TPe8JsAo7

2. Khai báo tại trường:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaikQecY5bNrXYU4QYCIdgbgPiLCiAFmfCbemkX719nDZzcg/viewform

Video hướng dẫn các thông tin quan trọng trong kỳ thi.