LỊCH KIỂM TRA KIẾN THỨC ÔN THI TUYỂN SINH 10, NĂM HỌC 2018 – 2019 (điều chỉnh)

Lượt xem:

Đọc bài viết

SỞ GD & ĐT ĐĂK NÔNG

Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LỊCH KIỂM TRA KIẾN THỨC CÁC LỚP ÔN THI TUYỂN SINH 10

NĂM HỌC 2018 – 2019

 

 Đợt 1: Ngày thứ 3 (29/05/2018)

TT

Buổi thi Môn thi Hình thức thi Thời gian phát đề

Thời gian làm bài

1

Sáng

29/05/2018

Ngữ Văn Tự luận 7h30

60 phút

2

Sáng

29/05/2018

Tiếng Anh Trắc nghiệm 9h00

60 phút

3

Chiều

29/05/2018

Toán Tự luận 14h00

60 phút

* Lấy kết quả kiểm tra để xếp lớp ôn tập kiến thức.

 

 Đợt 2: Từ ngày 18/6/2018 đến 20/6/2018. 

TT

Buổi thi Môn thi Hình thức thi Thời gian phát đề Thời gian làm bài

1

Chiều Thứ 2

18/6/2018

Toán Tự luận 14h00

120 phút

2

Sáng Thứ 3

19/6/2018

Ngữ Văn Tự luận 7h30

120 phút

3

Chiều Thứ 3

19/6/2018

Tiếng Anh Trắc nghiệm 14h00

60 phút

4

Sáng Thứ 4

20/6/2018

Môn chuyên Tự luận 7h30

150 phút

– Lưu ý: Học sinh có mặt tại phòng thi trước 7h10 (buổi sáng) và 13h40 (buổi chiều)

                                                           

 

Gia Nghĩa, ngày 18 tháng 5 năm 2018

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 Nguyễn Kiến Huyên