LỊCH THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LẦN 4, NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

 

 

Thứ/Ngày Buổi Môn Thời gian làm bài Thời gian phát đề Tính giờ làm bài
Thứ Sáu

24/07/2020

Sáng Ngữ văn 120 phút 7h30 7h35
Chiều Toán 90 phút 14h20 14h30
Thứ Bảy

25/07/2020

Sáng KHTN Vật lý

Hóa học

Sinh học

50 phút

50 phút

50 phút

7h30

8h30

9h30

7h35

8h35

9h35

KHXH Lịch sử

Địa lý

GDCD

50 phút

50 phút

50 phút

7h30

8h30

9h30

7h35

8h35

9h35

Chiều Tiếng Anh 60 phút 14h20 14h30

 

– Thời gian tập trung học sinh và giám thị coi thi: buổi sáng từ 7h10, buổi chiều từ 14h00 .

– Danh sách dự thi, số báo danh, phòng thi: niêm yết trong tuần tổ chức thi và trên website của trường.

– Đáp án và biểu điểm xem trên website của trường vào thứ 3, ngày 28/7/2020.