HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2018 – 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng nay,  ngày 16 tháng 10 năm 2018, trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh tổ chức Hội nghị Công chức, Viên chức năm học 2018 – 2019. Tham dự có 70 cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trường. Hội nghị nhằm tổng kết lại những kết quả đạt được trong nghị quyết năm học 2017 – 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm học 2018 – 2019. Hội nghị đã bầu ra Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới, trao các danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, giấy khen… Cho các cá nhân và tập thể xuất sắc trong công tác năm học 2017 – 2018. Các tổ chuyên môn ký cam kết thi đua năm học 2018 – 2019.

Thầy Nguyễn Kiến Huyên – PHT nhà trường đọc báo cáo tổng kết năm học 2017 – 2018

Thầy Trần Sĩ Thành – PGĐ SGDĐT, phụ trách trường thay mặt Đoàn Chủ tịch đưa ra ý kiến thảo luận hội nghị

 

Ban Thanh tra nhân dân phát biểu nhận nhiệm vụ